Spouštění brigy La Grace

  Suez, Egypt, prosinec 2010
1 / 46  >>
Suez, Egypt, prosinec 2010

Replika historické plachetnice z druhé poloviny 18. století briga La Grace v loděnici v egyptském Suezu. Na tomto místě byl koncem prosince 2008 položen kýl a po dvou letech prací loď čeká cesta k vodě a spuštění do moře. Původní La Grace byla lodí prvního skutečného českého námořního kapitána Augustina Heřmana. Ten nejprve plul ve službách holandské Západoindické společnosti. Po osamostatnění začal s La Grace přepadat španělské obchodní lodi. Později se stal největším vývozcem tabáku v Americe.

HighSea